top of page

AH65-C03

Contemporary
รายละเอียด

2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, 1 ห้องครัว

พื้นที่ก่อสร้าง 60 ตร.ม

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

1

พื้นที่

จำนวนชั้น

60

1

ติดต่อสอบถาม

0864395475

bottom of page