top of page

AH66-A23

Contemporary
รายละเอียด

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ก่อสร้าง 189.95 ตารางเมตร

สร้างบนที่ดิน 56.10 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย

กว้าง 9.60 เมตร ยาว 12.50 เมตร

ติดต่อสอบถาม

0864395475

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

ห้องน้ำ

2

พื้นที่

189.95

จำนวนชั้น

2

bottom of page