top of page

AH66-A16

Nordic
รายละเอียด

2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ก่อสร้าง 190.26 ตารางเมตร

สร้างบนที่ดิน 54.60 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.60 เมตร

ติดต่อสอบถาม

0864395475

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

3

พื้นที่

190.26

จำนวนชั้น

2

bottom of page