top of page

AH66-A06

Contemporary
รายละเอียด

2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ก่อสร้าง 205.85 ตารางเมตร

สร้างบนที่ดิน 93.00 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย

กว้าง 11.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ติดต่อสอบถาม

0864395475

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

3

พื้นที่

205.85

จำนวนชั้น

1

bottom of page