top of page

AH65-B08

Contemporary
รายละเอียด

5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก

พื้นที่ก่อสร้าง 150 ตร.ม.

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

5

ห้องน้ำ

2

พื้นที่

จำนวนชั้น

150

2

ติดต่อสอบถาม

0864395475

bottom of page