top of page

AH66-A34

Contemporary
รายละเอียด

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ก่อสร้าง 200.38 ตารางเมตร

สร้างบนที่ดิน 49.17 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย

กว้าง 9.20 เมตร ยาว 10.90 เมตร

ติดต่อสอบถาม

0864395475

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

4

ห้องน้ำ

3

พื้นที่

200.38

จำนวนชั้น

2

bottom of page