top of page

AH66-A28

Contemporary
รายละเอียด

4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ก่อสร้าง 145.67 ตารางเมตร

สร้างบนที่ดิน 35.93 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย

กว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

ติดต่อสอบถาม

0864395475

ประเภท

บ้านเดี่ยว

ห้องนอน

4

ห้องน้ำ

2

พื้นที่

145.67

จำนวนชั้น

2

bottom of page