top of page
บ้านสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก
แบบบ้าน : AH65-A43
พื้นที่ใช้สอย : 111 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH65- B03.jpeg
แบบบ้าน : AH65-B03
พื้นที่ใช้สอย : 118 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH65-C12.jpeg
แบบบ้าน : AH65-C12
พื้นที่ใช้สอย : 111 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH65-C16.jpeg
แบบบ้าน : AH65-C16
พื้นที่ใช้สอย : 100 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH66-A21.jpeg
แบบบ้าน : AH66-A21
พื้นที่ใช้สอย : 118 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH66-A31.jpeg
แบบบ้าน : AH66-A31
พื้นที่ใช้สอย : 89 ตร.ม.
รายละเอียด :
X ห้องนอน X ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH66-B26.png
แบบบ้าน : AH66-B26
พื้นที่ใช้สอย : 108 ตร.ม.
รายละเอียด :
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ - ที่จอดรถ
AH65-A18.jpeg
แบบบ้าน : AH65-A18
พื้นที่ใช้สอย : 100 ตร.ม.
รายละเอียด :
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ X ที่จอดรถ
AH65-B29.jpeg
แบบบ้าน : AH65-B29
พื้นที่ใช้สอย : 125 ตร.ม.
รายละเอียด :
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
bottom of page