top of page
บ้านสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่
AH2-42.png
แบบบ้าน : AH2-42
พื้นที่ใช้สอย : 280 ตร.ม.
รายละเอียด :
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ - ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวฝรั่ง
1 ห้องครัวไทย 1 ห้องอาหาร
1 ห้องพระ 1 ห้องดูหนัง-ฟังเพลง
AH65-A38.jpeg
แบบบ้าน : AH65-A38
พื้นที่ใช้สอย : 301 ตร.ม.
รายละเอียด :
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 2 โถง
1 ทานอาหาร+ครัวฝรั่ง
AH65-B26.jpeg
แบบบ้าน : AH65-B26
พื้นที่ใช้สอย : 332 ตร.ม.
รายละเอียด :
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ - ที่จอดรถ
1 อเนกประสงค์ 1 ห้องรับแขก
1 ครัวไทย 1 รับประทานอาหาร
1 ห้องซักรีด 1ห้องทำงาน
AH65-C18.jpeg
แบบบ้าน : AH65-C18
พื้นที่ใช้สอย : 370 ตร.ม.
รายละเอียด :
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องรับแขก 1 ครัวไทย 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ซักล้าง
AH65-C23.jpeg
แบบบ้าน : AH65-C23
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตร.ม.
รายละเอียด :
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ – ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อน
1 ห้องอเนกประสงค์ 1 โถง
1 ทานอาหาร 1 ครัวไทย 1 ครัวฝรั่ง 1 ระเบียง
AH66-A09.jpeg
แบบบ้าน : AH66-A09
พื้นที่ใช้สอย : 211 ตร.ม.
รายละเอียด :
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ – ที่จอดรถ
1 ห้องนั่งเล่น 1 ทานข้าว
1 ห้องครัว 1 ห้องพระ
1 ห้องอเนกประสงค์
AH66-B24.jpeg
แบบบ้าน : AH66-B24
พื้นที่ใช้สอย : 366 ตร.ม.
รายละเอียด :
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ – ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 1 ห้องทำงาน
1 ห้องทานข้าว 1 ห้องจัดเตรียม 
1 ห้องเก็บของ 1 ห้องครัว
AH-B01.jpeg
แบบบ้าน : AH-B01
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตร.ม.
รายละเอียด :
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ – ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อน

1 โถง 1 ห้องพระ 1 ห้องทานอาหาร 1 ซักล้าง
AH-C25.png
แบบบ้าน : AH-C25
พื้นที่ใช้สอย : 267 ตร.ม.
รายละเอียด :
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ – ที่จอดรถ
1 ห้องรับแขก 2 ห้องพักผ่อน
1 ห้องทานอาหาร 1 ครัวไทย
1 ครัวฝรั่ง 1 ซักล้าง
bottom of page